به گزارش «نود اقتصادی»، احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران اظهار داشت: قیمت تمام شده هر کیلو دام سنگین ۵۷ هزار تومان است. در حال حاضر هر کیلو گوساله زنده با نرخ ۴۶ تا ۴۷ هزار تومان از دامدار خریداری می شود که با این وجود تولیدکنندگان در فروش هر کیلو دام ۷ تا ۱۰ هزار تومان متضرر هستند.

وی بیان کرد: قیمت گوشت در خرده فروشی ها بالاست. طبق روال معمول، فاصله قیمت بین تولید تا فروش بالاست که این موضوع هیچ ارتباطی به دامدار ندارد و تنها نظارت باید افزایش یابد.