به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تجارت کشورمان با پنج کشور عضو اتحادیه گمرکی و اقتصادی اوراسیا در سال ۹۹ ، جمعا هشت میلیون و ۶۸۲ هزار و ۱۹۱  تن به ارزش سه میلیارد و ۴۰۷ میلیون و ۴۶۷هزار و ۲۱۲ دلار بوده است که ۶ میلیون و دوهزار و ۷۸۸ تن به ارزش دو میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۳۸۱ هزارو ۷۲۰ دلار واردات کشورمان از این پنج کشور بوده است که ۶۹ درصد کل تجارت مان با این اتحادیه  است و دو میلیون و ۶۷۹ هزار و ۴۰۳ تن به ارزش یک میلیارد و ۴۹ میلیون و ۸۵ هزار و ۴۹۲ دلار و سهمی برابر با ۳۱ درصد کل تجارتمان با این اتحادیه نیز صادرات کالاهای ایرانی بوده است.