به گزارش «نود اقتصادی» نگاهی به آمارهای تجارت خارجی ایران در سال ۹۹ نشان می‌دهد از واردات ۳۸ میلیارد و ۸۹۳ میلیون دلاری کشور حدود ۱۵ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار آن یا به عبارتی حدود ۴۰/۵ درصد از ۱۵ کشور همسایه وارد شده است.

واردات از امارات با ۸/۷ میلیارد دلار در رتبه اول بین همسایگان قرار دارد. پس از این کشور، واردات از ترکیه با نزدیک به ۵ میلیارد دلار و واردات از روسیه با یک میلیارد و ۱۴۷ میلیون دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

در سال گذشته واردات ایران از آذربایجان با رشد ۳۱۶ درصدی، بالاترین افزایش را طی یکسال داشته است. پس از این کشور، واردات از عمان ۸۳ درصد و واردات از کویت با رشد ۳۷ درصدی به ترتیب اول تا سوم هستند. همچنین طی سال گذشته ایران حتی یک دلار هم از عربستان سعودی واردات نداشته است.