"مهدی نمن‌الحسینی" در گفتگو با «نود اقتصادی»، تاکید کرد که در این شرایط، اولویت با انجام امور جاری 33 شرکت فعال دیگر صنعت بیمه بوده و نمی توان امور مهم این 33 شرکت را فقط معطل بررسی درخواست مجوزهای جدیدکرد.

وی، با اشاره به دریافت 40 درخواست مجوز تاسیس شرکت های جدید بیمه ای در بیمه مرکزی، گفت که در حال حاضر، درخواست مجوز شرکت های بیمه ای"تهران"، "پارس"، "پردیس" و"کاریزما" در شورایعالی بیمه تایید شده و دو شرکت بیمه ای "هامز" و" فردا" نیز تایید کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه را دریافت کرده اند و در انتظار ورود به شورای عالی بیمه  هستند.

نمن‌الحسینی، در عین حال یادآور شد که مجوز دو شرکت بیمه ای"رایا" و "ایساتیس" هم در انتظار بررسی در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه است.

مدیرکل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای  ‌بیمه مرکزی  گفت که در کمتر از یکسال  دستکم مجوز تاسیس 8  شرکت بیمه ای وارد روند موافقت و یا تاسیس شده که این یک عملکرد خوب برای بیمه مرکزی است.

به گفته وی، درحال حاضر 40 تقاضا برای مجوز تاسیس شرکت بیمه ای جدید وجود دارد که برخی از این درخواست ها ضعف هایی دارند که بیمه مرکزی در حال کمک به آنها است تا نواقص این برنامه ها هم رفع شوند.

نمن‌الحسینی، با دفاع از افزایش تعداد شرکتهای بیمه ای، گفت که در اینصورت، فضای رقابتی ایجاد شده و منجر به  افزایش ضریب نفود بیمه خواهد شد زیرا در حال حاضر، ظرفیت بالقوه فراوانی در کشور وجود دارد که با ورود شرکت های جدید، ضریب نفوذ بیمه هم افزایش خواهد یافت.

وی، درباره حضور برخی از اعضای هیات مدیره شرکت های فعال حال حاضر صنعت بیمه در فهرست سهامداران شرکتهای تازه تاسیس هم گفت که این امر منع قانونی ندارد زیرا این افراد در دو شرکت دارای سمت نیستند بلکه فقط سهامدار هستند.