به گزارش «نود اقتصادی»، بهزاد رحیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در حال حاضر برخی نانوایی‌ها به دلیل افزودن برخی مواد مانند کنجد، نان را بیشتر از نرخ مصوب می‌فروشند در واقع به صورت غیررسمی قیمت نان را افزایش دادند. هر چند به دلیل افزایش قیمت گندم و سایر عوامل، هزینه تولید نان بیشتر شده است اما باید به این نکته نیز توجه شود که نان، قوت غالب مردم است.

وی بیان کرد: باید به این نکته نیز توجه شود که به دلیل افزایش هزینه نانوایی‌ها در صورت ثبات قیمت نان، احتمال کم فروشی و کم شدن وزرن چانه نان وجود دارد. دولت باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و نانوایان درباره قیمت نان تصمیم گیری کند.

رحیمی گفت: در این زمینه باید با پیش بینی تمهیدات و برخی تسهیلات از فشار مضاعف به جامعه جلوگیری کرد. در حال حاضر در برخی شهرستان‌ها نان لواش را از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان رساندند و گرانفروشی انجام می شود.