به گزارش «نود اقتصادی»، مصطفی رضاحسینی قطب آبادی، عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: متاسفانه در مسائل اقتصادی کشور نظم و نسق خاصی دیده نمی‌شود زیرا در شرایط کنونی با توجه به اینکه مردم از نظر اقتصادی و به دلیل شیوع ویروس کرونا تحت فشار بوده و بسیاری از کسب و کارها به تعطیلی کشیده شده، افزایش قیمت خودرو در کارخانه محلی از اعراب نداشته و منطقی نیست.

وی بیان کرد: این گرانی نه تنها موجب شوک به بازار می‌شود بلکه بر سایر کالاها نیز اثرگذار است. به نظر می‌رسد برخی دوست ندارند در جامعه و بین مردم آسایش و رفاه برقرار شود. شورای رقابت باید در تصمیمش تجدیدنظر کند، باید مشخص شود این شورا بر چه اساسی به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داده است.