به گزارش «نود اقتصادی»، حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار اظهار داشت: در سال گذشته تعداد ۸۷۱ هزار و ۴۸۷ نفر کارگر بر اثر شیوع بیماری کرونا و ۲۷۶ هزار نفر دیگر به علل دیگر بیکار شدند که از این تعداد، ۴۶۸ هزار و ۹۸۵ نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند و مابقی یا مشمول قانون بیمه بیکاری نبودند و یا سابقه بیمه پردازی نداشتند.