به گزارش «نود اقتصادی»، حامد چمن رخ، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اظهار داشت: دولت فعلی در عبور از تحریم‌ها بسیار ناموفق عمل کرد. در حوزه تجارت با افزایش قیمت ارز یک فرصت طلایی برای صادرات بوجود آمد که متاسفانه با وضعی قوانین دست و پاگیر در حوزه تجارت، فرصت استفاده فعالان اقتصادی از این موقعیت از دست رفت.

وی بیان کرد: تا پیش از بخشنامه بانک مرکزی در مورد رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان با شیوه‌های خود و به عبارتی دور زدن تحریم ها ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی‌گرداندند. اما با توجه به دستورالعمل رفع تعهد ارزی و لزوم بازگشت ارز به سامانه نیما و کانال‌هایی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده بود، از آنجا که بسیاری از صادرکنندگان این امکان را نداشتند در نتیجه صادرات خود را متوقف کردند تا مجبور به پاسخگویی به دولت نباشند و مورد اتهام قرار نگیرند.