به گزارش «نود اقتصادی» بررسی عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه کشور در سال گذشته حدود ۸۱ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان بوده که این مقدار نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۷/۸ درصدی داشته است.

بیمه شخص ثالث با سهم ۳۳/۵ درصدی، بیشترین حق بیمه را برای شرکتها تولید کرده است. درمان با ۱۹/۲ درصد در رتبه دوم و زندگی (عمر) نیز با سهم ۱۵/۵ درصدی در رتبه سوم قرار دارند. 

طبق بررسی‌ها، شرکتهای بیمه‌ای طی سال گذشته ۴۳ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان نیز خسارت پرداخته‌اند که این میزان، رشد ۳۰/۵ درصدی نسبت به سال ۹۸ را نشان می‌دهد. همچنین خسارت پرداختی بیمه‌ها در سال گذشته معادل ۵۳/۴ درصد کل حق بیمه دریافتی است و این میزان نسبت به سال ۹۸ کاهش ۳ درصدی داشته است.

قابل ذکر است در سال گذشته به‌رغم افزایش نرخ تورم، اما بیمه‌ها خسارت کمتری را پرداخت کرده‌اند که نمونه‌های آن، کاهش ۱۲ درصدی نسبت خسارت در بیمه بدنه اتومبیل، کاهش ۳ درصدی آن در بخش بیمه شخص ثالث و کاهش ۱۴ درصدی آن در بخش بیمه باربری است.