به گزارش «نود اقتصادی»، حسن روحانی در شرایطی نرخ اشتغال حالص در سالهای ۸۶ تا ۹۲ را صفر اعلام کرده و مدعی شده که در دولت یازدهم به رقم اشتغال خالص متوسط ۷۰۰ هزار دست پیدا کرده، که طبق گزارش مرکز آمار از ابتدای دولت تدبیر و امید تا پایان سال ۹۹ رقم اشتغال خالص تنها ۹۶۰ هزار بوده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار در دولت گذشته بیش از یک میلیون و ۶۷۱ هزار شغل ایجاد شده است.