به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: با بررسی آمار تجارت خارجی کشور طی ۱۰ سال گذشته می توان ملاحظه کرد که صادرات کشورمان در سال ۱۳۹۹ به لحاظ کمی  پایین ترین سطح از صادرات را در طول ۱۰ سال گذشته داشته و این نشان می دهد که یک جای کار ایراد داشته است و علیرغم اینکه همواره پیش بینی می شد که با واقعی شدن قیمت ارز صادرات جهش می یابد اما ثابت شد که با ۷ برابر شدن قیمت ارز نه تنها صادرات ما ۷ برابر نشد بلکه ۳۰ درصد نسبت به قبل از تحریم ها کاهش یافته است و لذا در تجارت خارجی کشور یک رکورد منفی را ثبت کردیم.