به گزارش «نود اقتصادی»، عمده قیمت ها در آغاز معاملات امروز بازار روند نزولی را تجربه کردند.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۲ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۸۲

۷

۰.۳۹

09:00

۱,۷۷۵

-۱۹

-۱.۰۵

روز قبل

۱,۷۹۴

۲۵

۱.۳۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۸۲ درصدی، از ۹۳۹,۹۰۰ (نهصد و سی و نه هزار و نهصد ) تومان به ۹۲۳,۱۰۰ (نهصد و بیست و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۹۲۳,۱۰۰

-۱۶,۸۰۰

-۱.۸۲

11:29

۹۳۹,۹۰۰

-۲۰۰

-۰.۰۳

۲ روز پیش

۹۴۰,۱۰۰

-۳۲,۸۰۰

-۳.۴۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۶۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۹۸۵,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۱,۵۹۰ (بیست و یک هزار و پانصد و نود ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۹۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۱,۵۹۰

-۲۱۰

-۰.۹۸

11:03

۲۱,۸۰۰

-۱۷۰

-۰.۷۸

۲ روز پیش

۲۱,۹۷۰

-۱,۰۱۰

-۴.۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۵۱ درصدی، از ۲۱,۵۱۹ (بیست و یک هزار و پانصد و نوزده ) تومان به ۲۱,۱۹۹ (بیست و یک هزار و یکصد و نود و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۱,۱۹۹

-۳۲۰

-۱.۵۱

11:10

۲۱,۵۱۹

-۱۸۱

-۰.۸۵

۲ روز پیش

۲۱,۷۰۰

-۹۸۰

-۴.۵۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۱.۰۷ درصدی، از ۲۶,۲۹۰ (بیست و شش هزار و دویست و نود ) تومان به ۲۶,۰۱۳ (بیست و شش هزار و سیزده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۰۱۳

-۲۷۷

-۱.۰۷

11:20

۲۶,۲۹۰

-۱۳۱

-۰.۵

۲ روز پیش

۲۶,۴۲۱

-۱,۲۱۴

-۴.۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش یک درصدی، از ۳۰,۲۴۵ (سی هزار و دویست و چهل و پنج ) تومان به ۲۹,۹۴۷ (بیست و نه هزار و نهصد و چهل و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۹۴۷

-۲۹۸

11:20

۳۰,۲۴۵

-۱۲۶

-۰.۴۲

۲ روز پیش

۳۰,۳۷۱

-۱,۳۹۶

-۴.۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۵ تومان افزایش، ۶,۰۸۵ (شش هزار و هشتاد و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۰۸۵

۵

۰.۰۸

11:30

۶,۰۸۰

۲۰

۰.۳۲

۲ روز پیش

۶,۰۶۰

-۲۷۰

-۴.۴۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۷,۵۵۲ (هفده هزار و پانصد و پنجاه و دو ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 9,350,000 (نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۲.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۹,۳۵۰,۰۰۰

-۲۱۵,۰۰۰

-۲.۳

11:29

۹,۵۶۵,۰۰۰

-۳۵,۰۰۰

-۰.۳۷

۲ روز پیش

۹,۶۰۰,۰۰۰

-۱۸۰,۰۰۰

-۱.۸۸

۳ روز پیش

منبع:دنیای اقتصاد