به گزارش «نود اقتصادی»،‌ مجید محمدنژاد، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان اظهار داشت: از سال ۲۰۱۵ تاکنون تجارت ایران با ترکمنستان از ۱ میلیارد دلار به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است که این مهم بیشتر متأثر از روابط سیاسی دو کشور و بدهی شرکت ملی گاز و وزارت نیرو ایران به ترکمنستان بوده، از سوی دیگر مدیریت ناکارآمد این مشکل، مزید بر علت شده است. 

وی بیان کرد: شرکت ملی گاز ایران با استفاده از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی کشور جهت تسویه بدهی مالی خود به ترکمنستان، عملاً سال ها سرمایه فعالان اقتصادی کشور را بلاک می کند که این موضوع سبب می شود تا ما خودمان بخش خصوصی کشور را از میدان تجارت با ترکمنستان حذف کنیم.