به‌گزارش «نود اقتصادی»  صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است در هشت سال زمامداری حسن روحانی، رشد اقتصادی ایران به طور متوسط کمتر از نصف دولت‌های نهم و دهم بوده است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی ایران در هشت سال دولت‌های نهم و دهم ۲.۳۳ درصد و در دولت روحانی ۱.۱۲ درصد بوده است.