به گزارش «نود اقتصادی»،‌  یحیی آل اسحاق،‌ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: نوع روابط تجاری ما با کشورهای همسایه بگونه ای باشد که آنها را متقاعد کند که کالاهای ما به کشور هدف صادر شود و در مقابل نیز از آنجا کالا برای ما صادر شود و به عبارتی طرفین تعامل منطقی با یکدیگر داشته باشند، لذا برای برقراری روابط تجاری بین دو کشور باید تعرفه های ترجیحی بین کشورها برقرار شود و این موضوع باید بین ایران و ۱۵ کشور همسایه نیز اجرا شود و باید سیاست‌های تجاری که منافع کشور را در زمینه صادرات و واردات دارد تامین می‌کند، وجود داشته باشد.