به گزارش «نود اقتصادی»، محمدشفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی که دولت برای پیاز مشخص کرده به هیچ عنوان کارشناسی شده نیست و با هزینه‌های تولید کشاورزان همخوانی ندارد.

وی بیان کرد: قیمت تمام شده واقعی هر کیلو پیاز ۱۵٠٠ تومان است ولی قیمت خرید تضمینی که دولت تعیین کرده ۵۹۶ تومان است!

ملک زاده گفت: چون قیمت فروش محصولات خیلی پایین است و حتی برداشت محصول هم برای کشاورز به صرفه نیست، مزرعه خودشان را برای چرای حیوانات به دامدار می‌فروشند. حتی در گندم هم قیمت خرید تضمینی آنقدر پایین رفت که کشاورز مجبور شد مزرعه خودش را برای چرای حیوانات در اختیار قرار دهد.