به گزارش «نود اقتصادی»، علی معصومی مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: برآورد این است حجمی که از قاچاق جوجه وجود دارد به هیچ عنوان عدد معناداری در کاهش عرضه آن نیست. یک میلیون رقم اعلام شده کشفیات قاچاق جوجه یک روزه است که در مقایسه با ۱۶۰ میلیون قطعه که باید روزانه به بازار تزریق شود عددی ناچیزی محسوب می شود.