به گزارش «نود اقتصادی»، عزت اله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: از آنجا که شیوه واگذاری کارخانه‌ها نادرست است، در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که خریدار پس از خصوصی‌سازی زمین کارخانه را فروخته و موجب بیکاری کارگران می‌شود.

وی بیان کرد: برخی کارخانه‌ها در مناطقی قرار دارند که ارزش زمین آن بسیار است در نتیجه خریدار به جای افزایش راندمان تولید، زمینه به تعطیلی کشاندن کارخانه و استفاده از زمین و ماشین آلات آن را فراهم می‌کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: جلسه مشترک کمیسیون کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رئیس قوه قضائیه، تعطیلی کارخانه‌ها با هدف فروش زمین و ماشین آلات آن مطرح شد؛ در حال حاضر قوه قضاییه به دقت از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری می‌کند.