به گزارش «نود اقتصادی»، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر تعاون اظهار داشت: با توجه به آمار و اطلاعات استخراج شده از سازمان ملی بهره ‌وری، شاخص بهره وری نیروی کار بر اساس ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۸ به میزان ۸۲.۳ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۷ روند کاهشی داشته است.