به گزارش «نود اقتصادی»، در این بیانیه بزرگترین تشکل های مهندسی و حرفه‌‌ای بخش خصوصی کشور نسبت به کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات با بهانه‌‌ی مشارکت دادن بخش خصوصی هشدار داده و از دولت و مجلس خواستند که قواعد محاسبات عمومی کشور را بر هم نزنند. چرا که این امر منجر به سبب بی‌ انضباطی مالی می شود.

  9 تشکل بخش خصوصی که بیشترین نقش را در احداث طرح های عمرانی دارند، در این بیانیه مشترک تاکید دارند که کنار گذاشتن «قانون مناقصات» و نقض مواد «قانون محاسبات» کشور راه درست مشارکت بخش خصوصی نیست.

امضا کنندگان این بیانیه همچنین به روش بررسی و تغییر لایحه در هفت ماهه‌ی گذشته نیز اعتراض داشته و اصلاح این روش را درخواست کردند.
البته این بیانیه «مشارکت عمومی و خصوصی» را دارای نقش مهمی در ارتقا و فراهم‌ساختن زیرساخت های کشور و خدمات عمومی دانسته و آورده است: مشارکت عمومی و خصوصی دارای ظرفیت هایی برای توسعه‌ی پایدار است اما در عین حال نبود شفافیت و کفایت در چارچوب قانونی کشور زمینه‌ساز فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومی است.

در ادامه تصریح شده: بنا‌بر‌این اولا بر فراهم ساختن فرایندهای کارآمد و شفاف در دوره‌ی اعطا یا تشکیل قراردادهای عمومی و خصوصی و ثانیا بر ضرورت قوانینی که شفافیت، عدالت و پایداری بلند‌مدت را تأمین کنند، تاکید می شود.

در ابتدای این بیانیه با اشاره به بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی توسط 9 تشکل امضا کننده آمده است: ما معتقدیم که موفقیت استفاده از این لایحه در برنامه های آتی توسعه پایدار کشور به سازگاری با قوانین پایه مانند قانون مناقصات ، کاربردی بودن این لایحه و حضور کامل بخش خصوصی واقعی کشور در چارچوب شناخته شده بین المللی ، ارتباط  مستقیم و تنگاتنگ دارد .
در بخش دیگری از این بیانیه امضا کنندگان نوشته اند: دغدغه آن را داریم که نابسندگی چارچوب قانونی و نبود شفافیت می تواند مانع سرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات عمومی گردد و خطر فساد بیشتر و مدیریت نادرست و نامناسب وجوه عمومی را به همراه داشته باشد .
این بیانیه در ادامه می افزاید: تأکید می کنیم بر اهمیت فراهم سازی رویه های کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکت های عمومی ـ خصوصی و تسهیل اجرای پروژه از طریق قوانینی که شفاف سازی ، عدالت و پایداری بلند مدت را ارتقاء بخشند و محدودیت های نامطلوب و ناخواسته بر مشارکت بخش خصوصی را در توسعه و اجرای زیرساخت ها و خدمات عمومی ، از میان بردارند .
در پایان امضا کنندگان  ضمن تأکید بر اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بر پایه محورهای اشاره شده در این بیانیه، تاکید کردند: معتقدیم که کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و مزایده عمومی  و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور ، مترادف با بی قانونی در حساس ترین پروژه های  زیر بنایی و خدمات عمومی کشور است . همچنین تعمیم واگذاری پروژه ها ، به پروژه های تکمیل شده و حتی در دست بهره برداری ، تاراج اموال عمومی است .

در ادامه بیان شده: افزون بر آن سپردن تصمیم گیری و تدوین آئین نامه ها و قوانین نحوه ارجاع و واگذاری پروژه ها به گروهی ملی یا محلی متشکل از وزیر ، استاندار ، فرماندار یا شهردار بیانگر کنار گذاشتن مبانی اصولی تصمیم گیری در مورد اموال عمومی و بیت المال بدون نظر نمایندگان مردم و نقض مبانی فکری حاکمیت جمهوری و تفکیک قوا می باشد .
این بیانیه با هشدار نسبت به عدم توجه به خبش خصوصی تصریح کرد: بار دیگر اعلام می داریم عدم حضور بخش خصوصی واقعی در اصلاح ساختاری و بنیادی این لایحه ، مشکلات عدیده در اجرای این لایحه و بی اعتمادی و نگرانی توده مردم به طور عام و بخش خصوصی به طور خاص را به همراه خواهد داشت .

این بیانیه توسط 9 تشکل بخش خصوصی امضا شده است. سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت های تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران،سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران این بیانیه را امضا کرده اند.