به گزارش «نود اقتصادی»، رحمت اله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: دولت و بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی را تخصیص دهند زیرا در صورت عدم تامین ارز مورد نیاز واردات اینگونه نهاده‌ها؛ با کمبود و نوسان قیمت در بازار گوشت مرغ مواجه می‌شویم.

وی بیان کرد: متاسفانه شاهد عدم تخصیص ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی به میزان کافی هستیم که می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد، واردات ناکافی نهاده دامی میزان جوجه ریزی را کاهش می‌دهد.