به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت طلا، سکه و دلار در آغاز هفته نسبت به دو روز پیش پایین آمد.
 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۷۷ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و هفت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۷۷

۱

۰.۰۵

06:00

۱,۷۷۶

-۰.۲۷

روز قبل

۱,۷۸۱

-۱۲

-۰.۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱ درصدی، از ۱,۰۱۰,۳۰۰ (یک میلیون و ده هزار و سیصد ) تومان به ۱,۰۰۹,۳۰۰ (یک میلیون و نه هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۰۹,۳۰۰

-۱,۰۰۰

-۰.۱

11:25

۱,۰۱۰,۳۰۰

-۱۲,۹۰۰

-۱.۲۸

۲ روز پیش

۱,۰۲۳,۲۰۰

۱۷,۵۰۰

۱.۷۱

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۳۷۱,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۷۸۰ (بیست و سه هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۳,۷۸۰

-۶۰

-۰.۲۶

11:26

۲۳,۸۴۰

-۲۰۰

-۰.۸۴

۲ روز پیش

۲۴,۰۴۰

۲۹۰

۱.۲

۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۵ تومان افزایش، ۶,۵۷۵ (شش هزار و پانصد و هفتاد و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۵۷۵

۱۵

۰.۲۲

11:25

۶,۵۶۰

-۶۰

-۰.۹۲

۲ روز پیش

۶,۶۲۰

۰

۰

۳ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۸۹۰ (دو هزار و هشتصد و نود ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,040,000 (ده میلیون و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۰۴۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۵

11:23

۱۰,۰۹۰,۰۰۰

-۱۵۰,۰۰۰

-۱.۴۹

۲ روز پیش

۱۰,۲۴۰,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰

۱.۵۶

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۶۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۶۰۰,۰۰۰

۰

۰

11:24

۵,۶۰۰,۰۰۰

-۳۰۰,۰۰۰

-۵.۳۶

۲ روز پیش

۵,۹۰۰,۰۰۰

۰

۰

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۶۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۰۰۰,۰۰۰ (دو میلیون) تومان قیمت خورد.

منبع:دنیای اقتصاد