به گزارش «نود اقتصادی»، حسن روحانی، رئیس جمهور اظهار داشت: متاسفانه به طور روشن مسائل برای مردم توضیح داده نمی‌شود و عده‌ای هستند که از هر فرصتی می‌خواهند سوءاستفاده کنند. برای این که بتوانیم از یک واکسن از سبد کواکس که مرجع ما هست استفاده کنیم، ۱۷۸ میلیون دلار پول می‌خواهد. پول داریم، اما جابه جایی آن مشکل است.

وی بیان کرد: این که ما می‌گوییم تحریم روی همه زندگی مردم تاثیر می‌گذارد بعضی‌ها باور نمی کنند و خبر ندارند که اداره کشور چگونه است. نمی‌دانند که در این کشور برای این که مرغ را پرورش دهیم و گوشت آن در اختیار مردم قرار گیرد، چه مراحلی را طی می کند.

حسن روحانی گفت: عمدتا نگهداری و آب آن داخلی است اما تمام نهاده‌های آن مثل کنجاله و جو و ذرت و بخش بزرگی از واکسن‌ها از خارج وارد می‌شود. حتی مرغ اجداد همه از خارج وارد می‌شود که آنها در تحریم برای ما مشکل ایجاد کردند.

رئیس جمهور افزود: یکی از اولویت‌های بزرگ دولت در این مقطع واکسن است. به رئیس کل بانک مرکزی دستور دادم که اولویت اول برای تامین ارز واکسن است. هیچ اولویتی بالاتر از آن نیست و حتی در جلسه قبل دولت به او دستور دادم با هر مشکلی هست، ۱۰۰ میلیون دلار پول آن را کنار بگذارد. اما برای جا به جا کردن این پول‌ها با مشکلات بزرگی مواجه هستیم.

وی بیان کرد: متاسفانه عده ای روی باندبازی‌های سیاسی برای این که همه مشکلات را بدوش دولت بیندازند حاضر نیستند، مساله را بفهمند. حاضر نیستند بفهمند برای این که واکسن وارد کنیم حداقل یک و نیم میلیارد دلار پول می‌خواهیم. جا به جایی و تامین پول و خرید آنها از کشورهای مختلف آسان نیست.