به گزارش «نود اقتصادی»، برخی از انواع کولر آبی در بازار  به شرح زیر است:

نام کالا  قیمت(تومان)
کولر آبی آبسال مدل AC70 ۵,۱۶۰,۰۰۰
کولر آبی آزمایش مدل AZ-2800 ۱,۸۱۶,۸۴۰
کولر آبی پرتابل ریتون مدل PC-2500 ۲,۰۰۰,۰۰۰
کولر آبی جنرال پویا مدل GP-3300 ۲,۲۷۵,۰۰۰
کولر آبی جنرال شرق مدل J350 ۳,۴۰۰,۰۰۰
کولر آبی برفاب مدل BF2 ۱,۶۲۰,۰۰۰
کولر آبی جنرال مدل RS2800J ۱,۷۰۰,۰۰۰
کولر آبی برفاب مدل BF5-O ۵,۸۰۰,۰۰۰
کولر آبی آزمایش مدل AZ-7500 ۴,۶۹۵,۰۰۰