به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای ۱۱ماهه تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد دولت طی این مدت حدود ۳ میلیون و ۱۸۸ هزار تن گندم به ارزش ۸۹۱ میلیون دلار از کشورهای مختلف وارد کرده است.

این مقدار واردات گندم از این لحاظ قابل‌توجه است که کل خرید تضمینی گندم داخلی توسط دولت در سال ۹۹ حدود ۸ میلیون و ۲۲۵ هزار تن بوده است. یعنی دولت معادل ۳۹ درصد خرید تضمینی داخلی، گندم از خارج وارد کرده است.

قابل ذکر است دولت این مقدار گندم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و اگر قیمت آن را به نرخ آزاد حساب کنیم، هر کیلو گندم وارداتی ۶۱۰۰ تومان برای کشور آب خورده است، درحالی‌که در سال ۹۹ قیمت خرید تضمینی گندم داخلی حدود ۲۵۰۰ تومان بوده است.