به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، در سال ۹۹ نزدیک به ۵ هزار تن آب‌پنیر به ارزش نزدیک به ۱۶/۸ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به سال ۹۸ بلحاظ وزنی رشد ۴۱ درصدی و بلحاظ ارزش نیز رشد ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.