به گزارش «نود اقتصادی»، فرشید پور حاجت، دبیر کانون انبوه سازان اظهار داشت: اکنون ۴.۵ میلیون واحد مسکونی کم داریم و تولید مورد حمایت نیست و بدبختانه نهادهای اجرایی در کشور سیاست و انسجام لازم را ندارند.

وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی به کرات اعلام کرده طرح ملی مسکن را برای اقشار هدف برنامه ریزی می کند. اگر همین برنامه را صفر تا ۱۰۰ کار را به دست بخش خصوصی می سپردند، قول می دادم که قبل از اسفند ۹۹ مردم صاحب مسکن می شدند.