به گزارش «نود اقتصادی»، مصطفی میرسلیم، رئیس کمیته نظارت کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: یگان حفاظت گمرک که با تلاش فراوان بعد از سالها پیگیری با هدف ضابط قضایی نمودن گارد گمرک تشکیل شده بود در حال حاضر با توجه به فقدان نیرو و امکانات، کاملا منفعل و رها شده است و نیروهای یگان از نارضایتمند ترین کارکنان گمرکند که زنگ خطری برای سازمان است؛ عملاً  دلالان در محیط گمرک جولان می دهند و گمرک هیچ توانی برای نظارت بر محوطۀ خود ندارد.