به گزارش «نود اقتصادی»، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار داشت: حتی در کشورهایی مانند ایالات متحده، انگلستان و کانادا که مظهر اقتصاد آزاد و فعالیت بخش خصوصی هستند، در حوزه واکسن، دولتها نقش محوری را ایفا می‌کنند.

وی بیان کرد: این شانس وجود دارد که بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند جابجایی یا تزریق واکسن پیمانکار دولت شود اما اصل موضوع در حیطه مسئولیت و مدیریت دولت است و کسی در آن تردیدی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: ما در رابطه با اقتصادی صحبت می‌کنیم که در آن دولت در مورد مرغ و تخم مرغ و زولبیا و بامیه در بازار ورود کرده و با قیمت گذاری دستوری، اجازه فعالیت آزاد به اقتصاد را نمی‌دهد، آنگاه در حوزه‌ای مانند واکسن کرونا که در تمام جهان مدیریت دولتی انجام می‌شود، ناگهان می‌گویند که بخش خصوصی بیاید و واردات کند! این نه با منطق اقتصاد ما می‌خواند و نه با توجه به شرایط جهانی با واقعیت‌های بین المللی سازگار است.