به گزارش «نود اقتصادی»، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: بازگشت برخی از شرکت های خارجی تولیدکننده لوازم خانگی که در زمان تحریم ایران را ترک کردند، می تواند باعث بیکاری چندین هزار کارگر ایرانی و در دراز مدت باعث کاهش سطح تولید در کشور شود.