به گزارش «نود اقتصادی»، کیوان جعفرپور، مدیر بازرگانی اتحادیه دامداران اظهار داشت: در بحث خوراک دام به ‌غیر از جو که ظاهرا درنتیجه عدم تخصیص ارز با کمبود مواجه است در سایر نهادها همچون کنجاله سویا و ذرت کمبودی وجود نداشته و هرگونه افزایش قیمتی درنتیجه توزیع نامناسب و شکل‌گیری بازار سیاه صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: شرکت‌های واردکننده جو مجبورند نیاز ارزی خود را ابتدا از بازار آزاد تامین کنند تا بانک مرکزی پس از واردات نسبت به تامین ارز اقدام کند؛ این موضوع علاوه ‌بر کاهش واردات به واسطه کمبود نقدینگی به ‌نوعی مشوقی برای عرضه ارز در بازار آزاد محسوب می‌شود.