به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای وزارت رفاه، از ۴ میلیون و ۳۰۳ هزار خانوار شهری استان تهران، حدود یک میلیون و ۳۱۱ هزار خانوار در مسکن اجاره‌ای و رهنی زندگی می‌کنند که این تعداد معادل ۳۰/۵ درصد از کل خانوارهای تهرانی را شامل می‌شود. قابل ذکر در کل شهرهای کشور ۲۴ درصد از خانوارها مستاجر هستند.