به گزارش «نود اقتصادی»،️ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت:  گزارش اخیر صندوق بین المللی پول از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطلاعات ناقص آن‌ها است.

وی بیان کرد: بانک مرکزی بدون هیجانات غیر منطقی و به صورت تدریجی متناسب با عوامل موثر بر عرضه و تقاضا ارز در بازار ثانویه، این بازار را به سمت تعادل راهبری و مدیریت خواهد کرد.