به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که دولت طی سه سال اخیر ۱/۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را در قالب طرح اشتغال پایدار به ایجاد و تقویت اشتغال در مناطق روستایی اختصاص داده، اما بررسی آمار اشتغال نقاط روستایی کشور نشان می‌دهد طی سه سال اخیر تعداد شاغلان روستاها با کاهش نزدیک به ۸۵۰ هزار نفری از ۶ میلیون و ۶۹۵ هزار نفر در زمستان ۹۷ به ۵ میلیون و ۸۴۵ هزار نفر در زمستان سال ۹۹ رسیده است. به عبارتی طی سه سال با وجود ۱/۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، تعداد شاغلان روستاها نزدیک به ۱۳ درصد کاهش داشته است.

قابل ذکر است بخشی از کاهش اشتغال روستاها ممکن است در نتیجه شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده باشد اما در آمارهای نهادهای دولتی سخنی از پیامدهای کرونا بر اشتغال روستاها به میان نیامده است.