️حسین محمدی، رئیس اتحادیه کبابی، حلیم و آشپز تهران در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: تعطیلی‌های اخیر و شیوع بیماری کرونا کمر صنف ما را شکسته است. گاهی اوقات راجع به یک صنف می‌گویند کم آورد یا ضعیف شد. ولی راجع به صنف کباب و حلیم تهران باید بگوییم بصورت کامل ورشکست شد و به قهقرا رفت.

وی بیان کرد: ️۶٠ درصد از اعضای صنف ما کلا مغازه‌ها را جمع کردند و دنبال کار دیگری رفتند. هرچه هم ما از دولت دیدیم صرفا در حد وعده و شعار بوده و عملیاتی نشده است.