به گزارش «نود اقتصادی»، محمدعلی کمالی، مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی اظهار داشت: سوال اینجاست که چرا باید در این فصل قیمت جوجه یکروزه بالا باشد. مرغداران جوجه یکروزه را بیش از ۵۶۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان خریداری می کنند و قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان رعایت نمی شود.

وی بیان کرد: بر اساس آمارهای اعلام شده جوجه کم نیست و از ابتدای ماه تا امروز حدود ۷۷ میلیون قطعه جوجه تولید شده است. انتظار می رود معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و انجمن جوجه یکروزه به موضوع افزایش قیمت جوجه یکروزه ورود و آن را کنترل کنند.