به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی چهار سال اخیر نرخ تورم ماهانه مسکن تنها در ۶ ماه منفی بوده است.

طی این مدت یعنی از فروردین ۹۶ تا اسفند ۹۹ در ۱۷ ماه تورم ماهانه مسکن تهران بیش از ۵ درصد بوده و تورم مردادماه ۹۹ با ۱۲/۴ درصد، بالاترین نرخ تورم ماهانه مسکن شهر تهران طی ۴ سال اخیر است. پس از آن، ماه‌های خرداد ۹۸ و اردیبهشت ۹۹ هرکدام با ۱۱/۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.