فریدون غمام نو رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: از این تعطیلی‌های پی در پی، اصناف بیش از همه آسیب می‌بینند. آن هم در شرایطی که دولت می‌توانست این وضعیت حاد را مدیریت کند ولی چنین نکرد.

وی بیان کرد: اکثر کالاهای صنف ابزارفروشان وارداتی هستند و باید بابتشان هزینه زیادی بپردازیم. اعضای صنف ما از شرکت ها جنس می‌خرند و بابت آن چک می‌دهند. در این شرایط که دولت اصناف را تعطیل کرده ولی بانک ها به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند چک اعضای صنف ما برگشت می‌خورد و آبروی سی ساله یک کاسب از بین می‌رود.