رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران در گفتگو با «نود اقتصادی»: دولت در زمینه مدیریت کرونا مانند هواشناسی عمل می‌کند و فقط گزارش می‌دهد. ما به دولت اعتراض داریم. چرا جلوی مسافرت به شهرها را نگرفتید؟! چرا سهمیه بنزین ماشین‌ها را قطع نکردید و راه شمال کشور را نبستید؟!

رسول شجری افزود: حالا که کار از کار گذشته دولت در زمینه تعطیلی‌ها نیز با تبعیض و ناقص عمل می‌کند. بعضی‌ مغازه‌ها را بسته اند و بعضی هنوز باز هستند. برخی از کسبه کرکره‌ها را کشیده‌اند پایین ولی هنوز داخل مغازه رفت و آمد می‌کنند.

وی بیان کرد: مطمئن باشید این تعطیلی‌ها هیچ تأثیری در مهار کرونا نخواهد گذاشت. این تعطیلی‌ها که بخاطر سوءمدیریت دولت است، ضربه بزرگی به ما زد و حالاحالاها نخواهیم توانست آن را جبران کنیم.