سید علی اصغر بهبهانی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب در گفتگو با «نود اقتصادی»: اگر دولت آقای روحانی، اول سال سفرها را کنترل می‌کرد هیچ کدام از این اتفاقات ناگوار روزهای اخیر درباره شیوع شدید کرونا نمی‌افتاد.

وی بیان کرد: اصناف پروتکل را رعایت می‌کنند. این تعطیلی‌های پیوسته آسیب خیلی زیادی به اصناف وارد کرده و دیگر نمی‌توانیم چک‌هایمان را پاس کنیم. دولت هم نه تنها تاکنون از ما هیچ حمایتی نکرده بلکه در بخش مالیات و تأمین اجتماعی به علت دیرکرد اقساط جریمه‌مان کرده است.