رضا قاسمی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شمیرانات گفت: بیشترین مراجعات به دفاتر ما برای تمدید قرارداد بوده و چالش ما این بود که باید موجر را راضی می‌کردیم، طبق مصوبات ستاد کرونا عمل کند. خیلی از موجرها نمی‌پذیرند

 دکتر سعید ابراهیم زاده، مشاور و کارشناس حقوقی بیان کرد: مصوبه ستاد کرونا قانون قبلی مستاجر و موجر را زیر سوال می برد. دیگر حکم تخلیه از سوی شورای حل اختلاف صادر نمی‌شود و مبنای این این عدم صدور حکم مشخص نیست.