به گزارش «نود اقتصادی»، بازار در آغاز معاملات امروز شاهد افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت سکه است.

 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۳۹ (یک هزار و هفتصد و سی و نه ) رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۳۹

-۰.۳۶

09:00

۱,۷۴۵

۱۶

۰.۸۸

روز قبل

۱,۷۲۹

-۰.۰۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بدون تغییر ماند و هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۰۶۹,۴۰۰ (یک میلیون و شصت و نه هزار و چهارصد ) تومان ارزش گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۶۹,۴۰۰

۰

۰

11:31

۱,۰۶۹,۴۰۰

۴,۹۰۰

۰.۴۵

روز قبل

۱,۰۶۴,۵۰۰

۵,۱۰۰

۰.۴۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۶۲۸,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۲۲۰ (بیست و پنج هزار و دویست و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۲۲۰

۱۷۰

۰.۶۷

11:17

۲۵,۰۵۰

۱۷۰

۰.۶۷

روز قبل

۲۴,۸۸۰

۳۰

۰.۱۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۶۷ درصدی، از ۲۹,۹۲۹ (بیست و نه هزار و نهصد و بیست و نه ) تومان به ۳۰,۱۳۲ (سی هزار و یکصد و سی و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۰,۱۳۲

۲۰۳

۰.۶۷

11:20

۲۹,۹۲۹

۲۰۳

۰.۶۷

روز قبل

۲۹,۷۲۶

۳۶

۰.۱۲

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۳۷ تومان افزایش، ۳۵,۲۱۴ (سی و پنج هزار و دویست و چهارده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۵,۲۱۴

۲۳۷

۰.۶۷

11:20

۳۴,۹۷۷

۲۳۸

۰.۶۸

روز قبل

۳۴,۷۳۹

۴۱

۰.۱۱

۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۶۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۹۶۱ (شش هزار و نهصد و شصت و یک ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۹۶۱

۴۶

۰.۶۶

11:32

۶,۹۱۵

۲۵

۰.۳۶

روز قبل

۶,۸۹۰

۵۰

۰.۷۲

۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۲۰ تومان افزایش، ۳,۱۰۰ (سه هزار و یکصد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۶۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۳۱۲ (بیست هزار و سیصد و دوازده ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,790,000 (ده میلیون و هفتصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۷۹۰,۰۰۰

-۶۰,۰۰۰

-۰.۵۶

11:30

۱۰,۸۵۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۰.۹۲

روز قبل

۱۰,۷۵۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۰.۳۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۴۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۴۰۰,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۷۹

11:30

۶,۴۵۰,۰۰۰

۰

۰

روز قبل

۶,۴۵۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۴۷

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۴,۱۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.

منبع:دنیای اقتصاد