به گزارش «نود اقتصادی»، کیوان گردان، مدیرکل دفتر صنایع برق و فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت: تولید لوازم خانگی مجموعه‌های صنعتی داخلی کشور سال گذشته بالغ بر ۷۱ درصد رشد یافت. این در حالیست که بسیاری پیش بینی کرده بودند که رشد تولید لوازم خانگی در کشور از ۳۰ درصد فراتر نخواهد رفت.