به گزارش‌ «نود اقتصادی»، حسین درودیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: مساله  اصلی که با آن روبرو هستیم و گویا تا مدت‌ها ما را درگیر می‌کند مساله تحریم‌هاست. تقریبا به این نتیجه رسیده‌ایم که تلاش برای رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره و یک نوع انعطاف به خودی خود موفق نخواهد بود و کار نخواهد کرد و حتی موفق بودن آن موقتی خواهد بود.

وی بیان کرد: در واقع اگر هم برای مدتی مذاکره برای ۴ سال نتیجه بدهد، معلوم نیست دیگر تحریم‌ها بازنگردد. بنابراین یک بلاتکلیفی و ناپایداری به ‌وجود می‌آید و ادامه این وضعیت حتی اگر هیچ وقت تحریم‌ها بازنگردد، باز هم این بلاتکلیفی وجود دارد و این حالت لطمه جدی به اقتصاد می‌زند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: برای همین باید به سمتی برویم که بتوانیم موازنه ایجاد کنیم تا وقتی تحریم‌ برطرف شود، هزینه وضع مجدد تحریم را افزایش دهیم. این کلیت و چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی ایران باید باشد.

حسین درودیان افزود: هر نوع توافق و معامله‌ای که انجام می‌شود باید این علامت را از خودمان بروز بدهیم که اگر شما تعهدات خود را اجرا نکنید و در قرارداد نمانید ما هم پایبند نخواهیم ماند، حتی شدیدتر.