به گزارش «نود اقتصادی» رییس جمهور اخیرا در جلسه شورای عالی اشتغال دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اشتغال را چشمگیر توصیف کرد و گفته است دولت وی به طور متوسط سالانه ۵۵۵ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.

این ادعای حسن روحانی درحالی است که بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد شاغلان کشور از ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر در سال ۹۲ به ۲۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفر در پاییز ۹۹ رسیده است. به عبارتی، طی ۸ سال اخیر تعداد شاغلان کشور ۲ میلیون و ۶۷ هزار نفر افزایش یافته که نشان دهنده خالص اشتغالزایی نزدیک به ۲۵۹ هزار نفری است. 

قابل ذکر است حتی اگر پیامدهای شیوع کرونا در کشور را نیز از آمارهای مذکور حذف کنیم، خالص اشتغالزایی در دولت روحانی به حدود ۴۰۰ هزار شغل در سال خواهد رسید که هر دو آمار با ادعای حسن روحانی تفاوت چشمگیر دارند.