به گزارش «نود اقتصادی»، گزارش‌ها از بازار سکه حاکی از این است که قیمت هر قطعه سکه بهار  آزادی طرح جدید با حدود ۶۵۰هزار تومان کاهش نسبت به آخرین قیمت هفته گذشته به ۱۰میلیون و ۶۰۰ هزار و سکه طرح قدیم با افت ۴۵۰هزار تومانی به ۱۰میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت نیم سکه با ۳۵۰هزار تومان کاهش به شش میلیون و ۴۵۰هزار، ربع سکه با افت ۱۰۰هزار تومانی به چهار میلیون و ۲۰۰هزار و سکه یک گرمی دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسید.