ببینید:
چرا قیمت مسکن در سالهای اخیر چند صد درصد گران شد؟
اغلب جوانان از بی مسکنی تمایلی به ازدواج ندارند (۱)
یک خانوار با درآمد ۵ میلیون تومان برای خرید یک خانه ۷۰ متری باید ۳۵ سال صبر کند (۲)
علاوه بر دولت، مجلس و قوه قضاییه هم در مشکلات مسکن مقصرند (۳)
تقریبا نصف تهرانی‌ها مستاجرند، خانه کم نیست، مشکل در توزیع است(۴)
عباس آخوندی سیاه ترین دوره سیاست گذاری مسکن در جمهوری اسلامی را ایجاد کرد(۵)
آخوندی به بانک جهانی قول داده بود، جلوی ادامه کار مسکن مهر را بگیرد که گرفت (۶)