ببینید:
عکس/ گفتگو با دکتر حجت الله عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
چگونه می توان سالی ۵ میلیون شغل ایجاد کرد؟
برای اینکه یک درصد زمین‌های کشاورزی کشور را به ویلا تبدیل کنیم اندازه کل نقدینگی کشور پول نیاز داریم (۱)
طرح آزادسازی کاربری زمین‌های کشاورزی، دلالی زمین را از بین می‌برد (۲)
مشکل نقدینگی کشاورزان با اجرای طرح آزادسازی کاربری زمینهای کشاورزی حل می شود(۳)
در کشاورزی ایران مشکل زمین نداریم مشکل سرمایه‌گذاری داریم  (۴)
ما کشوری هستیم که می توانیم به هاب صنایع ساختمانی منطقه شویم (۵)