«نود اقتصادی»-مقداد همتی، کارشناس اقتصادی: سازمان جنگلها و در کلیتِ موضوع دولت در هیچ کجای دنیا تصدیگر خوبی نیست و نمی‌تواند از ۹۰ میلیون هکتار مرتع حفاظت کند! هرقدر هم که نیروی سالم اضافه کند. فسادهای گسترده در این سازمان، تخریب‌های گسترده منابع طبیعی و جنگلها و محیط زیست، صدهاهزارپرونده باز تعارض در دادگاه و ... نشان از این مطلب دارد! اینقدر ناکارآمد...

واگذاری‌های این سازمان عموماً ناکارآمد بوده و به نتیجه مثبت نینجامیده است؛ علت در نحوه قرارداد بستن و عدم نظارت قوی  است که حتی توانایی پس گرفتن اراضی از کسی که کاری هم انجام نداده هم ندارند! اینقدر ناکارآمد...

 حقوق عرفی اشتراکی هم باعث شده هر دامداری بیشتر بچراند و تخریب کند بُرد کرده است! جالب اینکه صاحبان حقوق اکثراً فوت کرده اند و فرزندان از شهر اجاره می‌دهند مراتع را و سازمان هم هیچ؛فقط  نگاه! اینقدر ناکارآمد...

 نگارنده بیش از ۳ سال است با سازمان تعامل دارد و تجربه حدود ۳.۰۰۰ هکتار بیابانزدایی و ۵۰۰ هکتار جنگلکاری و نگهداری از آن را دارد... منکر زحمات عزیزان مسئول و کارمندهای آن نمی‌توان شد ... اصلاح ساختار و تنظیم قوی قراردادها می‌تواند تحول در نظام منابع طبیعی ایجاد نماید

 همانطور که اشاره شد رویکرد متن بیشتر ناظر بر اصلاح روشهای مدیریت و احیای مرتع بود ... قرق‌های بی اساس مرتع و جلوگیری از ورود دام، عدم اجازه به دامداران برای زراعت گونه‌های سالانه مرتعی و عدم اعمال مدیریت چرای مناسب و بازنگری در حقوق عرفی منسوخ از مشکلات پیش روی سازمان است که باعث ناکارمدی و مانع تراشی آن در تولید علوفه مرتعی جهت چرای دام -و نه برداشت مستقیم- شده است

 همانطور که قبلا اشاره شد استفاده از کارنده‌های مستقیم و ریزکارنده‌ها بدون خاکورزی و شخم، کاشت دیم گونه‌های زراعی مرتعی مثل نخودعلوفه‌ای و ماشک و بدون برداشت مستقیم و با چرای مدیریت‌شده دام باعث غنای مراتع کشور و افزایش میزان علوفه و تولید غذای بدون آب در کشور خواهد انجامید

 امیداست در سال تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی وزازت کشاورزی نسبت به یک تحول بنیادین در سازمان جنگل‌ها مراتع و منابع طبیعی کشور اهتمام نماید.