ببینید:
چرا مجلس نتوانست در برابر گرانی ها کاری کند؟
قبول داریم مجلس یازدهم در عمل به شعارهای اقتصادی خود موفق نبوده است(۱)
مجلس در استیضاح وزیر اقتصاد کم کاری کرد، در مدیریت بازار ارز و عملکرد بد بانک مرکزی باید محکمتر ورود می‌کرد (۲)
وقتی مردم برای خرید پراید مشکل دارند، چرا نمایندگان باید خودروی مدل بالا بگیرند؟ (۳)
به خاطر سو استفاده دیگران نباید محافظه کاری کنیم(۴)
می‌توانستیم به مدرس خیابانی برای وزیر شدنش رای اعتماد بدهیم، او چوب بی احترامی روحانی را خورد(۵)
مجلس اگر میخواست با بودجه ۱۴۰۰ انقلابی برخورد کند، باید بودجه ریالی و ارزی را از هم جدا می‌کرد (۶)
برخی وزرای روحانی مثل دژپسند و زنگنه صلاحیت وزارت ندارند، حتی میشد اهمال آنها را قضایی کرد، اما هیات رئیسه مجلس نگذاشت (۷)